Відео практичних навичок

 - Зупинка кровотечі

 - Транспортна іммобілізація

 - Хірургічна обробка 


                  Відео:

Osteosynthesis AO I - 1h 15 мin

Immobilization - 11 min