Відео практичних навичок

- Зупинка кровотечі

- Транспортна іммобілізація

- Хірургічна обробка


Відео:

Osteosynthesis AO I - 1h 15 мin

Immobilization - 11 min