Наукова діяльність

Міністерство охорони здоров’я України

Національна академія медичних наук України

Придніпровський науковий центр НАН і МОН України

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ВГО «Українська асоціація ортопедів-травматологів»

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА

науково-практична конференція з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА НАСЛІДКІВ ТРАВМ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ»,

яка присвячена 90-річчю кафедри травматології та ортопедії

ІV УКРАЇНСЬКИЙ

СИМПОЗІУМ

З БІОМЕХАНІКИ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ

19-20 вересня

Дніпро

2019

Вельмишановні колеги!

19-20 вересня 2019 року в місті Дніпро відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання лікування ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи», яка присвячена 90-річчю кафедри травматології та ортопедії.

Конференцію включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2019 році

============ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

В рамках наукової програми симпозіуму планується розглянути ряд актуальних питань з ортопедії і травматології та біомеханіки опорно-рухової системи. Основні теми, які будуть обговорюватися в формі пленарних та секційних засідань:

1. Проблемні питання ендопротезування суглобів;

2. Біомеханіка опорно-рухової системи, ендопротезування та остеосинтезу;

3. Хірургія стопи та гомілковостопного суглоба;

4. Остеосинтез кісток: проблеми сучасності.

5. Актуальні питання післядипломної освіти в травматології та ортопедії.

В рамках конференції проходитиме

VIII Міжнародний курс з хірургії стопи та ІV Український симпозіум з біомеханіки опорно-рухової системи

==============РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Робота симпозіуму буде проходити у вигляді пленарних, секційних засідань та постерних доповідей. Робочі мови: українська, російська, англійська.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Планується видання матеріалів симпозіуму. Тези оформлюються за такими правилами: об'єм публікації – 1-2 сторінки, шрифт 12, Times New Roman, одинарний інтервал. Поля: зверху 2 см, ліворуч 2 см, знизу 2 см, праворуч 2 см.

Спочатку вказується назва роботи, далі прізвище і ініціали авторів, назва закладу, місто, країна. Тези повинні мати таку структуру: актуальність, мета, матеріали і методи, результати та їх обговорення, висновки.

Мови публікації: українська, російська, англійська.

Авторський оригінал надається у двох друкованих екземплярах і в електронному варіанті.

Оргкомітет буде проводити рецензування надісланих робіт та залишає за собою право рішення про можливість публікації в матеріалах, що видаються.

Тези приймаються до 15 липня 2019 р.

ВИМОГИ ДО ПОСТЕРНИХ ДОПОВІДЕЙ

Постерні доповіді можуть бути представлені як презентації Microsoft PowerPoint або як планшети формату А0.

Зазначається назва доповіді, автори, заклад, місто, країна. Слайди презентації повинні відображати основний зміст доповіді згідно з логічною структурою: актуальність, мета, задачі, матеріали та методи, результати, висновки.

Планшет доповіді повинен бути оформлений за допомогою шрифтів, які можна читати з відстані 3 м, використані ілюстрації повинні мати пояснювальні підписи.

==============АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

Матеріали висилати з позначкою конференція «Актуальні питання лікування ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи» за адресою:

Академіку НАМН України, професору Лоскутову Олександру Євгенійовичу

Кафедра травматології та ортопедії,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

Вул. Вернадського, 9

Дніпро, 49044, Україна.

Електронна пошта:

LoskutovAE@ukr.net

sinegubovda@ukr.net

Контактні тел.

+38 056 713-51-19;

+38 067-682-88-22.

Факс +38 0562 31-99-27.

Організаційний комітет не займається резервуванням місць в готелі та білетами на проїзд. Прохання до зареєстрованих учасників потурбуватися про це заздалегідь.

=========ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГОТЕЛІ

Готель „Жовтневий”

49027 м. Дніпро, пл. Шевченка, 4а

тел. +38 (0562) 46-00-37; +38 (0562) 45-52-20, +38(056) 744-88-03

http://hotel-zhovtneviy.dp.ua/

Готель „Дніпропетровськ”

49030 м. Дніпро, Січеславська набережна, 33

Тел: +38 (056) 377-95-77; +38 (056) 377-95-78; http://hoteldnepropetrovsk.dp.ua

booking@dnipro-hotel.dp.ua

+

Готель "Рассвет"

49027, м. Дніпро, вул. Акінфєєва, 30

тел. +38 (056) 377-43-08; +38 (067) 622-13-82;

+38 (050) 937-43-98

www.hotel-rassvet.com.ua/

Парк-готель «Бартоломео»

Дніпро, Набережна Перемоги, 9/Б

+38 (056) 370-15-00; +38(056) 233-73-32

bartolomeo.com.ua/

Готель «Хутір»

Дніпро, Набережна Перемоги, 29

+38(056) 370-66-00; +38 (093)392-16-66

http://www.xytop.com.ua/hutor/hotel/